Klinikken er blevet godkendt af Region Sjælland til at deltage i efteruddannelsen af yngre læger.

Dette betyder, at klinikken fremover vil have færdiguddannede yngre læger ansat til at varetage lægeligt arbejde i samarbejde med og under daglig supervision af Annette Bendsen.

Den uddannelsessøgende læge vil være igang med en specialistuddannelse i almen medicin med henblik på at opnå speciallægeanerkendelse i specialet almen medicin.

Det vil være muligt at bestille tid direkte hos uddannelseslægerne via hjemmesiden.