Brug mundbind under hele opholdt i klinikken.

Når du ankommer til klinikken skal sygesikringsbeviset registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren ved skranken. Det bliver derved registreret i vores EDB-system, at du er ankommet. Vi kan således se i konsultationsrummene, at du er klar til at blive kaldt ind. Hvis sygesikringsbeviset ikke registreres, kan henvendelsen afvises.

Nye regler fra 1. august 2014 ved rejse
Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringsbevis som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringsbevis eller en privat rejseforsikring. Det gule sygesikringsbevis og det blå EU-sygesikringsbevis kan ikke bruges uden for Europa, hvorfor du skal have en privat forsikring.

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx. ved forhøjet blodtryk. Hvis du er i tvivl, om du er dækket af sygesikringsbeviset, kan du spørge hos SOS International A/S, som administrerer den offentlige rejsesygesikring.

Der er ikke automatisk forsikringsdækning, såfremt du indenfor to måneder før afrejse har været indlagt på sygehus, har været til akut konsultation hos egen læge, Lægevagten eller på skadestuen eller har fået ændret din medicin også i tilfælde af, at det blot er dosis, der er ændret på fast medicin. Du bør derfor sikre dig en forhåndsgodkendelse, før du rejser.