BamsebilledeKlinikken vil ca. hvert ½ år få en ny uddannelseslæge ansat som led i vedkommendes speciallægeuddannelse i specialet almen medicin. Lægen er færdiguddannet fra universitetet, og er ansat af Region Sjælland.

I tidsrummet kl. 8.00-12.00 varetages en del af klinikarbejdet af en gruppe lægestuderende, der arbejder under supervision af klinikkens læger.

Lægestuderende, stud. med. Clara Frøsig, Solvei Hjorth, Walid Warrad og Emma Hovmand er tilknyttet klinikken som praksismedhjælpere.