BamsebilledeKlinikken vil ca. hvert ½ år få en ny uddannelseslæge ansat som led i vedkommendes speciallægeuddannelse i specialet almen medicin. Lægen er færdiguddannet fra universitetet, og er ansat af Region Sjælland. Der har ikke været nogen uddannelseslæge siden 1.1.2022.

I tidsrummet kl. 8.00-12.00 varetages en del af klinikarbejdet af en gruppe lægestuderende, der arbejder under supervision af klinikkens læger.

Lægestuderende, stud. med. Elisabeth Linde, Mahsun Kizilkaya og Solvei Hjorth samt student Clara Frøsig er tilknyttet klinikken som praksismedhjælpere.