BamsebilledeKlinikken vil ca. hvert ½ år få en ny uddannelseslæge ansat som led i vedkommendes speciallægeuddannelse i specialet almen medicin. Lægen er færdiguddannet fra universitetet, og er ansat af Region Sjælland. Der er p.t. ingen uddannelseslæge.

I tidsrummet kl. 8.00-12.00 varetages en del af klinikarbejdet af en gruppe lægestuderende, der arbejder under supervision af klinikkens læger.

Lægestuderende, stud. med. Elisabeth Linde, Clara Frøsig, Mahsun Kizilkaya, Solvei Hjorth, Sarah Lloyd, Walid Warrad og Emma Hovmand er tilknyttet klinikken som praksismedhjælpere.