ALLE PATIENTER SKAL BRUGE MUNDBIND UNDER OPHOLDET I KLINIKKEN.

D. 23.3.2020 VIL KLINIKKEN MODTAGE UDSTYR TIL VIDEOKONSULTATIONER, SOM  I MANGE TILFÆLDE VIL KUNNE AFLØSE EN KONSULTATION HEROPPE MED FREMMØDE I KLINIKKN. RING TIL OS FOR AT BESTILLE TID TIL EN VIDEOKONSULTATION.

Konsultation foregår kun efter forudgående aftale. Da der skal være tid til at udføre evt. undersøgelser, prøver,  henvisninger m.v. i forbindelse med en konsultation, henstilles der venligst til, at konsultationen er fokuseret.

Husk venligst altid sygesikringskortet ved alle henvendelser til klinikken. Hvis sygesikringskortet ikke medbringes vil henvendelsen kunne afvises.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges til at foregå i tidsrummet mellem kl. 11.00 og kl. 12.00 hos lægerne. Tiderne er akutte kvik-tider, som er korte koncentrerede konsultationer. Af hensyn til klinikkens tidsplanlægning kan der kun rekvireres akutte kvik-tider, såfremt man ringer til lægerne i tidsrummet mellem kl. 8.00 og kl.9.00. Skrankehenvendelser kan kun besvares i tidstummet mellem kl .9.00 og kl. 12.00 og som udgangspunkt ikke om eftermiddagen. I ferieperioder, ved sygdom i klinikken m.v. vil skrankehenvendelser ikke kunne besvares. Klinikken er lukket i tidsrummet kl.12.00 til kl.13.00 grundet middagskonference.

Der kan ikke via tidsbestillingen på klinikkens hjemmeside bookes mere end en tid pr. dag. Såfremt der er behov for en dobbelttid, skal der tages telefonisk kontakt til klinikken. Dobbelttider gives bl.a. til 1. graviditetsundersøgelse, operationer, attester på over 2 sider, lungefunktionsundersøgelser m.m.

OBS Meld afbud her på hjemmesiden eller på telefon 4360 0645, hvis du ikke kan komme til aftalt konsultation. Dette bedes venligst overholdt af hensyn til klinikkens øvrige patienter. Vi oplever desværre, at der er mange udeblivelser uden afbud, hvilket er til stor gene for klinikkens øvrige patienter, da ventetiden hermed forøges.

Om fredagen efter kl.12.00 vil der på klinikkens telefonsvarer blive henvist til en kollega i Greve Kommune, som vil kunne kontaktes i tilfælde af akut opstået sygdom, der kræver akut lægehjælp. I forbindelse med ferieafholdelse, kursusdeltagelse, sygdom m.v. kan klinikken være helt lukket. Der vil også i sådanne tilfælde på klinikkens telefonsvarer blive henvist til en kollega, der kan kontaktes i tílfælde af akut opstået sygdom, der kræver akut lægehjælp.