Klinikken er blevet godkendt af Københavns Universitet til at uddanne kommende læger på 12. semester, som er lægeuddannelsens sidste halvår. Dette betyder, at der på udvalgte dage vil være en lægestuderende tilstede, der er på klinisk ophold i klinikken som en del af lægeuddannelsen ved Københavns Universitet.

Den lægestuderende skal optage sine konsultationer her i klinikken på video, og skal til eksamen på Københavns Universitet i en af videokonsultationerne m.h.p. vurdering af den studerendes kommunikationsevner. Den studerende bliver superviseret af Annette Bendsen. HUSK AT UDFYLDE SAMTYKKEERKLÆRING, DER LIGGER FREMME I SKRANKEN.

Der vil typisk være tale om to ophold pr. år af 8 dages varighed.